Sosyoloji ve Psikoloji

Durkheim, psikoloji ile sosyolojinin alanına giren olgular arasında kesin bir fark olduğunu savunmuştur. O’na göre, sosyoloji bireysel aklın dışında kalan toplumsal olguları konu almaktadır. Sosyoloji ile psikoloji arasındaki kopukluk, biyoloji ile fizik-kimya bilimleri arasındaki kopukluğun aynısıdır. Dolayısıyla Durkheim’a göre, toplumsal fenomenlerin, psikolojik fenomenlerle açıklanması yanlıştır. Ancak günümüzde, sosyal bilimciler sosyoloji ile psikoloji arasındaki ayrıma Durkheim … Devamını oku…