Toplumsal Hareketlilik Nedir? Yatay ve Dikey Hareketlilik Nedir?

İki türlü hareketlilik vardır. Yatay hareketlilik, dikey hareketlilik. Yatay hareketlilik tıpkı tek katlı binanın kompartımanları arasında  olduğu gibi mekanda cereyan eder. Dikey Hareketlilik ise çok katlı  bir  binanın katları arasında olduğu gibi toplum tabakaları arasında gerçekleşir. O halde birincinin bir yüzeydeki düz ayak  bir  devinim  olmasına  karşılık ikinci iniş ve çıkışı olan bir hareketliliktir. Yatay … Devamını oku…

Zümre Cemiyeti Nedir? Sınıf Cemiyeti Nedir?

Zümre Cemiyeti: Toplum hayatının ana şekillerinden olan Cemaat, cemiyet ve  egemenliği inceledik. Şimdi bunlardan daha karmaşık olan sınıf cemiyetlerini ele alacağız. Bu şekillere geçiş egemenlik yoluyla gerçekleşmektedir. İster iki karşıt grubun birleşerek tabakalaşmasından isterse  aynı  grubun  iç  sebeplerle ayrımlaşmasından meydana gelsin egemenlik sürecinden yeni bir sosyal yapı doğar. Bu türlü bir birlik sağlayan imanlar tek … Devamını oku…

Egemenlik Cemiyeti Nedir? Geleneksel, Karizmatik ve Meşru Egemenlik Ne Demek?

Alman Sosyoloji edebiyatında Cemaata Gemeinschaft, Menfaat Birliğine Gesellschaft ve Egemenliğe ise Herschaft derler. Bu bölümlemede en çok üzerine durulan konu Egemenliktir. Cemaati tanımlarken bunun egemenlik unsuru taşımayan bir topluluk olduğunu belirtmiştik. Gerçi Cemaatte da fertler arasında ayrımlaşmalar olduğu, bazı kimselerin ötekilerden daha güçlü ve yetenekli oldukları görülür. Fakat hunlar cemaatin şuuruna bağlı kalırlar. Egemenlikte ise … Devamını oku…

Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat, küçük bir grup olup genel olarak, ilkel ve erken çağlarda bulunan bir topluluktur. Kolay yaşama şartlarının bulunduğu yerlerde içten bağlanan bir insanlar topluluğu cemaati meydana getirin. Bunların üyeleri arasında bir yandan mihaniki olarak beraberliği sağlayan bir dayanışma öte yandan birlik ve beraberliği içten koruyan tinsel veya kültürel bir bağ vardır. Menfaat birliklerinde ise açıkça … Devamını oku…

Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Bu tip topluluk ilkel toplumlarda yer almıştır. Konu ile en çok Ferdinand Tönnies uğraşmıştır. Yazar Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft und Gesellschaft) adlı eserinde cemaat yapısını iyiden iyiye incelemiştir. Bu tip topluluk ilk zamanlara öz bir gruplanma olmakla beraber bugün de bu türlüsüne bir çok yerlerde rastlanır. Bu kuruluşun en önemli özellikleri şunlardır: Bunlar küçük topluluklardır. … Devamını oku…

Toplum – Toplumsal Davranış ve Toplumsal İlişki

Şu ana kadar sürekli olarak sosyolojinin toplumu inceleyen bilim dalı olduğu vurgulandı; ancak toplumun ne olduğu üzerinde durulmadı. Sosyolojinin temel inceleme nesnesi olan toplumu bazı yazarlar, “kenarları olmayan bir ağ”a benzetiyorlar. Durkheim’a göre toplum, bireylerin basit bir toplamı değildir. O’nun için toplum “kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği temsil eder”. En basit tanımıyla toplum, … Devamını oku…

Cemil Meriç – İsimler ve Eserler

Cemil Meriç’in eserleri bir isimler galerisidir. Dünyanın etkili, önemli düşünürleri, sanatçıları onun eserlerinde resmigeçit yapar. İsimler ve eserlerle donatır yazılarını Meriç. Bu bir yönüyle onun engin dünyasını resmeder. Düşünce atlasının genişliğini belgeler. Ancak gökyüzündeki yıldızlar gibi onun yazılarına serpiştirilmiş bir halde bulunan yüzlerce isim ve eser, bir yönüyle de onun zihnini, düşüncelerini sınırlandırır hatta daraltır, … Devamını oku…

Cemil Meriç’in Türk Sosyolojisi Bakışı

Sosyoloji erken bir dönemde Türkiye’de kabul görür. Dünyada ikinci sosyoloji kürsüsünün İstanbul’da kurulduğu söylenir. Ziya Gökalp’in sosyolojinin Türkiye’de kurumsallaşmasında etkin olduğu ve Durkheim’dan yoğun bir şekilde beslendiği yaygın bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısıyla pek çok ayrıntı, Türkiye’de sosyolojinin çarçabuk benimsendiğine işaret eder. Bu durumun olumlu-olumsuz birçok nedeni ve birçok sonucu zikredilebilir elbette. Cemil Meriç böylesi bir … Devamını oku…

Cemil Meriç’in Sosyolojiye Yaklaşımı

Cemil Meriç, bir bilim adamı yahut sosyolog edasıyla yaklaşmaz sosyolojiye. Ondan sosyolojinin bilimsel özellikleri, mahiyeti, içeriği, yöntemleri, yaklaşımları, temel meseleleri, teorik yönelimleri üzerine cevaplar beklemek boşunadır. O daha çok sosyolojinin deyim yerindeyse siyaseti ile ilgilidir. Bir bakıma ‘sosyolojinin sosyolojisi’ni gerçekleştirme niyetindedir. Derdi sosyolojinin bilimsel kimliğine ilişkin araştırmalar yapmak değildir. Sosyolojinin bilimselliğinden öte, oturduğu zemin, gerçekleştirdiği … Devamını oku…

Toplumsal Tabakalaşma Açısından Türkiye

Sosyal tabakalaşma açısından ele alındığında Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin, yıllarca süren savaşların ve belli bir dönemde uğradığı işgallerin tesiriyle büyük bir yoksulluk içinde bulunduğunu, şehirlerin bile sosyal hayat tarzı bakımından köylerden farklı olmadığını görüyoruz. Bu durum sınıflar ve tabakalar arasında esaslı bir sosyal mesafenin mevcut olmadığını da göstermektedir. Gerçi sosyal tabakalaşma piramidindeki klasik üst, orta, … Devamını oku…