Dinin Sosyolojik Rolü Nedir?

Tipolojik bakımdan dinin toplum karşısında üç farklı tutumu vardır: 1-Olumlu tutum (Attitude affirmative) Bu durum ve tutum, din ve dünya teşkilatları aynı olan grupların ayırdedici bir niteliğidir. Ulusal dinlerle, İslamiyet, … Read more

Din ve Toplum

Dinle toplumun karşılıklı münasebetlerini incelemeye başlamadan önce bazı ön sorular üzerinde kısaca durmamız gerekir. a) Din bireysel mi yoksa toplumsal mıdır? b) Dinin tabii gruba karşı tutumu nedir (olumlu, olumsuz … Read more