Alt Kültür Ne demek?

Her toplumda, egemen olan kültürden farklı olan alt kültür grupları vardır. Bu farklılıklar; davranış birimleri, giyim, dil, inanış, gelenekler vb. biçimlerde ortaya çıkabilir. Özellikle metropollerde, farklı etnik, sınıfsal, dinsel temelde … Read more