Durkheim’ın İntihar Teorisi

Durkheim, sosyal gruplardaki intihar oranının, bireysel mutsuzluklarla açıklanamayacağını göstermeye çalışmıştır. İnsanlar ekonomik olarak sıkıntı çekiyorlarsa mutsuz olacaklar ve bu nedenle intihar etme oranları daha da artacaktır. Durkheim, aynı zamanda ekonomik refah dönemlerinde de intihar oranlarının yükseldiğini görmüştür. Dolayısıyla intiharı kişisel mutsuzluk teorisi ile açıklamak yeterli olamamaktadır. Durkheim’a göre intihar oranları, dinlere göre değişmektedir. Örneğin Protestanlar … Devamını oku… Durkheim’ın İntihar Teorisi

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Alışveriş Teorisi ve Fenomenoloji

Genel olarak Fonksiyonalizm, Çatışma teorisi ve Sembolik etkileşimcilik yanında sosyoloji alanında daha birçok teorinin olduğu malumdur. Amacımız tüm sosyoloji teorilerini (büyük-ortaküçük boy teorileri) ele almak olmadığından yukarıdakilere ek olarak burada çok genel anlamda alışveriş teorisi ve fenomenolojiye değineceğiz. James  Coleman, George Homans  ve  Peter Blau gibi isimlerle önplana çıkan alışveriş teorisi “her şeyin bir fiyatı … Devamını oku… Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Alışveriş Teorisi ve Fenomenoloji

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Sembolik Etkileşimcilik

Amerika kökenli sosyal-psikoloji kuramı olan sembolik etkileşimciliğin George H. Mead’ın yazılarıyla ortaya çıktığı ancak Herbert Blumer tarafından sistemleştirildiği kabul edilmektedir. Sembolik etkileşimcilik, eylemi “toplumsal bir uyarıcıya doğrudan bir tepki olarak almak yerine, toplumsal aktörün nesnel uyaranı öznel tanımlaması ya da yorumlaması” olarak kabul eder. Dolayısıyla bu kuramın, bireyin toplum tarafından şekillendiği görüşünden bir kopuşu sergilediği … Devamını oku… Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Sembolik Etkileşimcilik

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Çatışma Teorisi

Çatışma teorisi birbiriyle ilintili üç kabulü içermektedir. Bunlardan birincisine göre insanların hepsinde bazı çıkarlar ortaktır ve bu çıkarlar toplum tarafından belirlenmemiştir. İkinci olarak, toplumsal ilişkilerde güç, merkezi konumdadır. Üçüncü ortak kabul ise, değer ve düşüncelerin toplumun hüviyeti olmadığı aksine gücü elinde tutanların amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullandıkları silahlar olduğu kabulüdür. Yukarıda saydığımız üç özellik tüm çatışma … Devamını oku… Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Çatışma Teorisi

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm belki de sosyolojideki en etkili teoridir. Özellikle Emile Durkheim ile anılsa da gerçekte hiçbir toplumbilimci fonksiyonalizmin en azından bazı kabullerini göz ardı edemez. Fonksiyonalizm, toplumsal ve kültürel olguların toplumsal–kültürel sistem içerisinde yerine getirdiği fonksiyonların çözümlenmesidir. Fonksiyonalizmde toplum, hiçbir kısmının bütünden ayrı olarak anlaşılamayacağı ve birbirleri ile ilişkili kısımlardan oluşan bir sistemdir. Herhangi bir kısımdaki … Devamını oku… Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş – Fonksiyonalizm

Sosyoloji Teorilerine Aktörler ve Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş

Sosyoloji “insan toplumsal bir varlıktır ve sosyal değişme kaçınılmazdır” temel önermesi etrafında oluşan bilim dalıdır. Toplum araştırmaları ‘söz konusu toplumsa hiçbir şey göründüğü gibi değildir’ kabulüyle başlar ve ‘öyleyse neler oluyor?’ sorusunun cevabı olarak toplumun katmanlarını işaret eder. Bazı sonuçlara ulaşabilmek için bu katmanlar sosyolojinin yöntem ve teknikleriyle tek tek eşilmelidir1. Sosyoloji değişim merkezli olduğundan … Devamını oku… Sosyoloji Teorilerine Aktörler ve Faktörler Bağlaminda Bir Bakiş

Geronto tarihi ve Geronto Sosyolojisine Genel Bakış

Geronto tarih ve geronto sosyolojinin merkezinde bulunan yaşlıların toplumsal bilginin önemli bir parçasını oluşturduğunu kabul etmemek kimseye bir şey kazandırmaz. Yazılı kaynaklara girmeyen sadece hafızada yer alan çok sayıda kıymetli bilgi bulunduğunu herkes bilir. Yaşlılarla yapılacak çalışmalar ile daha çok sesi toplumsal bilgiye dahil edebilir, tarih ve sosyoloji bölümlerinde öğrencilerin derslerine olan ilgisini arttırabiliriz. Ani … Devamını oku… Geronto tarihi ve Geronto Sosyolojisine Genel Bakış

Geronto Tarihi ve Geronto Sosyoloji Çalışmalarının İmkan ve Yararları Nelerdir

Ferro’nun yerinde ifade ettiği gibi “Tarihçiler istedikleri kadar kitap yazsınlar, konferansçılar istedikleri kadar konferans versinler ve öğretmenler istedikleri kadar ders versinler; asıl geçerli olan şey insanların kendi deneyimleri ve yaşamış olduklarıdır” (2003:3). Bu eleştiri sosyologlar içinde geçerlidir. Kültürün taşıyıcısı maddi belgeler ile sözdür; ancak çoğu zaman insanların kendi aralarındaki konuşmaları yani söz, maddi belgeden daha … Devamını oku… Geronto Tarihi ve Geronto Sosyoloji Çalışmalarının İmkan ve Yararları Nelerdir

Yeni Arayışlar Geronto Tarihi ve Geronto Sosyolojisi

Gerontoloji Yunanca “gérōn, géront”, “ihtiyar” ve “logie”, “bilim” anlamına gelir. Dolayısıyla gerontoloji yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir. Yaşlılarla yapılan tarih çalışmalarına Geronto-Tarih veya Gerontolojik tarih denilir. Yaşlıları bilgi kaynağı olarak gören çalışmalara genel bir ad olarak sözlü tarih denilmektedir. Bu noktada geronto tarih ile sözlü tarihin aynı şey olup olmadığı hususunu açıklamak gerekmektedir. Thompson’a göre sözlü … Devamını oku… Yeni Arayışlar Geronto Tarihi ve Geronto Sosyolojisi