Sosyoloji ve Psikoloji

Durkheim, psikoloji ile sosyolojinin alanına giren olgular arasında kesin bir fark olduğunu savunmuştur.

O’na göre, sosyoloji bireysel aklın dışında kalan toplumsal olguları konu almaktadır. Sosyoloji ile psikoloji arasındaki kopukluk, biyoloji ile fizik-kimya bilimleri arasındaki kopukluğun aynısıdır.

Dolayısıyla Durkheim’a göre, toplumsal fenomenlerin, psikolojik fenomenlerle açıklanması yanlıştır. Ancak günümüzde, sosyal bilimciler sosyoloji ile psikoloji arasındaki ayrıma Durkheim gibi bakmamaktadırlar.

Psikoloji bireysel farklarla, özellikle zeka ve kişilik konularına ilgi duymaktadır. Ancak psikolojinin asıl odak noktasını bireyin algılama, öğrenme, güdülenim ve bellek gibi süreçlerini kapsayan mekanizmalar oluşturur.48 Dolayısıyla psikoloji ve sosyolojinin odak noktaları birbirinden farklılık taşımaktadır.

Psikoloji ile sosyoloji arasında yer alan sosyal psikoloji ise, toplum içindeki bireyi konu alır. Başta değerler ve tutumlar olmak üzere, sosyoloji ile ortak konulara sahip olmakla birlikte, sosyolojinin alanı, sosyal psikolojiye göre çok daha geniştir.

Yorum yapın