Toplumsal Hareketlilik Nedir? Yatay ve Dikey Hareketlilik Nedir?

İki türlü hareketlilik vardır. Yatay hareketlilik, dikey hareketlilik. Yatay hareketlilik tıpkı tek katlı binanın kompartımanları arasında  olduğu gibi mekanda cereyan eder. Dikey Hareketlilik ise çok katlı  bir  binanın katları arasında olduğu gibi toplum tabakaları arasında gerçekleşir. O halde birincinin bir yüzeydeki düz ayak  bir  devinim  olmasına  karşılık ikinci iniş ve çıkışı olan bir hareketliliktir. Yatay … Devamını oku… Toplumsal Hareketlilik Nedir? Yatay ve Dikey Hareketlilik Nedir?

Zümre Cemiyeti Nedir? Sınıf Cemiyeti Nedir?

Zümre Cemiyeti: Toplum hayatının ana şekillerinden olan Cemaat, cemiyet ve  egemenliği inceledik. Şimdi bunlardan daha karmaşık olan sınıf cemiyetlerini ele alacağız. Bu şekillere geçiş egemenlik yoluyla gerçekleşmektedir. İster iki karşıt grubun birleşerek tabakalaşmasından isterse  aynı  grubun  iç  sebeplerle ayrımlaşmasından meydana gelsin egemenlik sürecinden yeni bir sosyal yapı doğar. Bu türlü bir birlik sağlayan imanlar tek … Devamını oku… Zümre Cemiyeti Nedir? Sınıf Cemiyeti Nedir?

Egemenlik Cemiyeti Nedir? Geleneksel, Karizmatik ve Meşru Egemenlik Ne Demek?

Alman Sosyoloji edebiyatında Cemaata Gemeinschaft, Menfaat Birliğine Gesellschaft ve Egemenliğe ise Herschaft derler. Bu bölümlemede en çok üzerine durulan konu Egemenliktir. Cemaati tanımlarken bunun egemenlik unsuru taşımayan bir topluluk olduğunu belirtmiştik. Gerçi Cemaatte da fertler arasında ayrımlaşmalar olduğu, bazı kimselerin ötekilerden daha güçlü ve yetenekli oldukları görülür. Fakat hunlar cemaatin şuuruna bağlı kalırlar. Egemenlikte ise … Devamını oku… Egemenlik Cemiyeti Nedir? Geleneksel, Karizmatik ve Meşru Egemenlik Ne Demek?

Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat, küçük bir grup olup genel olarak, ilkel ve erken çağlarda bulunan bir topluluktur. Kolay yaşama şartlarının bulunduğu yerlerde içten bağlanan bir insanlar topluluğu cemaati meydana getirin. Bunların üyeleri arasında bir yandan mihaniki olarak beraberliği sağlayan bir dayanışma öte yandan birlik ve beraberliği içten koruyan tinsel veya kültürel bir bağ vardır. Menfaat birliklerinde ise açıkça … Devamını oku… Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Bu tip topluluk ilkel toplumlarda yer almıştır. Konu ile en çok Ferdinand Tönnies uğraşmıştır. Yazar Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft und Gesellschaft) adlı eserinde cemaat yapısını iyiden iyiye incelemiştir. Bu tip topluluk ilk zamanlara öz bir gruplanma olmakla beraber bugün de bu türlüsüne bir çok yerlerde rastlanır. Bu kuruluşun en önemli özellikleri şunlardır: Bunlar küçük topluluklardır. … Devamını oku… Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumun dini oluşturduğu konusu, sistematik araştırmalara rağmen tam manasıyla tespit ve ispat edilmiş olmamakla beraber bir hayli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Dini, toplumun salt bir fonksiyonu olarak gören sosyolojizm adlı görüş, antropolojizme ve yeniçağda onunla birleşen psikolojizme dayanır. Sanıldığı gibi, toplumun dine olan büyük etkisi Marx ekolu tarafından vurgulanmamıştır. Burada sosyolog Schleiermacher ve tarihi materyalizmin babası … Devamını oku… Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumsal hayatta önemli yer tutan inançlar, sosyal yaşamla ilgili bir takım kurallar koyarak sosyal yapı üzerinde etkili olurlar. Hatta geleneksel toplumlarda ekonomik, siyasal ve sosyal kurumlar ile kültürel normların özünü, din oluştururdu. Klan, komşuluk ve millet gibi aile de dinin toplumda taşıyıcısıdır. Aileyi etkisi altına alan din, buna bağlı olarak evlenme ve boşanmaya belirli bir … Devamını oku… Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Din Toplum İlişkileri

G.Kehrer’e göre din ve toplumun karşılıklı ilişkileri, din sosyolojisinin asıl inceleme alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda din, incelenip araştırılması en zor konular arasında yer almaktadır. İşte işin bu zorluğu ve karmaşıklığı, birbirinden farklı birçok yaklaşım tarzının ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Örneğin R.Otto ve P.L.Berger’in de içinde yer aldığı bir görüşe göre din olgusunun ancak bir kısmı … Devamını oku… Din Toplum İlişkileri

Birey ve Toplum

Sosyologlar, ağırlıklı olarak toplumun birey üzerindeki etkisine yoğunlaşırlar ve genel eğilim itibariyle de bu süreçte topluma öncelik tanırlar. Bu durum özellikle pozitivist geleneğin temsilcileri için geçerlidir. Ancak bu geleneğin karşısında yer alan -başta sembolik etkileşimciler olmak üzere- toplumdan ziyade bireye ve küçük gruplara öncelik veren sosyologlar da vardır. Uzun yıllar İngiltere başbakanlığını yapan M. Thatcher, … Devamını oku… Birey ve Toplum

Kültür Emperyalizmi Nedir

Değişim her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

Emperyalizm kavramı ülke kaynaklarının daha güçlü başka bir ülke tarafından sömürülmesi, el konulması anlamına gelmektedir. Bu kavram ekonomik boyutu dışında kültür alanında kullandığımızda da benzer bir şekilde sömürü ile karşılaşırız. Bir ülkenin kültürel öğeleri başka ülke kültürleri karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorsa kültürel emperyalizm söz konusudur. Özellikle kitle iletişim araçları, sanal ortamlar … Devamını oku… Kültür Emperyalizmi Nedir