Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi, iktidarı ve iktidarın dağılımını inceler. Yine bu bağlamda, uluslararası ilişkiler ile hükümet yapıları gibi konular siyaset biliminin alanı içindedir. Sosyoloji ile çok sayıda ortak konusu vardır. Özellikle siyasetin toplumsal temelini inceleyen siyaset sosyolojisi, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün (iktidarın) dağılımında değişimlere yol açan toplumsal ve … Devamını oku… Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Kamu Politikası Analiz Aracı Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları

Kamu politikasının ne olduğu sorusuna değişik cevaplar verilmiştir. Kamu politikası bir kamu kuruluşunun çevresiyle ilişkisidir (Eyestone, 1971: 18). Kamu politikası kamu yönetiminin yapmayı ya da yapmamayı seçtikleri her şeydir (Dye, 1987: 3). Anderson, politika bir takım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür (Anderson, 1990: 3) biçiminde tanımlanmışlardır. Kamu politikasının özellikleri Hogwood … Devamını oku… Kamu Politikası Analiz Aracı Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları

Siyasal Yönetim Şekilleri

siyasi yönetim şekilleri

Toplumdaki yönetenlerle yönetilenler yani halk arasındaki ilişkilerin belirli kriterlere göre düzenlenmesi sonucunda oluşan yapılaşma biçimine siyasal yönetim denir. Bir siyasal yönetim; iktidarın niteliğini, örgütlenmesini, el değiştirmesini ve işleyişini yansıtan siyasal kurumlardan oluşur. Bu yapılaşma sonucunda ortaya baskıcı ve özgürlükçü yönetim şekilleri gibi farklı siyasi örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda bu yönetim şekillerine yer verilmiştir: SİYASAL … Devamını oku… Siyasal Yönetim Şekilleri

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

SEÇİMDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL GÜÇLER

Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler bireyler amaçlarını, isteklerini, çıkarlarını ancak örgütlü bir yapı içinde yer alarak dile getirebilirler. Özellikle bireyin temel alındığı modern toplumlarda siyasi açıdan bireylerin işlevi seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret değildir. Bireyler demokratik katılım ve karar alma süreçlerini etkilemek ve kendilerini ifade etmek isterler. Bu amaçla örgütlenirler ve farklı sivil toplum kuruluşları … Devamını oku… Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler – Sivil Toplum Kuruluşları

Seçim Sistemi Nedir? Seçim Sistemleri

SEÇİM SİSTEMLERİ

Bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasından yapılacak tercihlerle belirlenmesine seçim denir. Halkın vereceği oylarla yönetimi devredeceği temsilcinin belirlenmesinde gereken kuralları gösteren yönteme seçim sistemi denir. Seçim ve seçim sistemi siyaset kurumunun yönetimi belirlemedeki araçlarındandır. Seçim sistemleri, oyların değerlendirilişi açısından ikiye ayrılmaktadır: A. Çoğunluk Sistemi Bu sistemde seçime katılan … Devamını oku… Seçim Sistemi Nedir? Seçim Sistemleri

Siyaset Kurumu ve Siyasi Partiler

SİYASET KURUMU VE SİYASİ PARTİLER

Siyaset kurumu, toplumda kamu düzenini sağlamak ve genel yönetimi gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş temel bir kurumdur. Siyaset; toplumu meydana getiren, çıkarları ve istekleri farklı olan değişik bireyleri ve grupları çatıştırmadan toplumun varlığını ve bütünlüğünü korumaya yönelik ilişkiler ağından meydana gelen bir kurumdur. Bu kurumu oluşturan önemli unsurlardan biri de siyasi partilerdir. Bir program etrafında toplanmış, siyasal … Devamını oku… Siyaset Kurumu ve Siyasi Partiler

Siyasetin Temel Kavramları Hakkında

SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI

Siyasetin üç temel kavramı vardır. Bunlar; devlet, hükûmet ve parlamentodur. Siyaset kurumunu daha iyi anlayabilmek için bu kavramları bilmemiz gereklidir. A. Devlet Devlet sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Sözcük anlamı elden ele geçen güç, iktidar demektir. Devlet, bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu bir örgütlenmedir. Bu tanıma göre, … Devamını oku… Siyasetin Temel Kavramları Hakkında

Toplumsal Düzen ve Siyaset Hakkında

Yargı organları devletin görünen somut halidir.

Siyaset Arapça kökenli bir sözcüktür. Devlet işlerini düzenleme, yürütme sanatı anlamına gelmektedir. Eski Yunan filozoflarından Aristoteles siyaseti yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptıkları faaliyetler olarak tanımlamıştır. Günümüzde siyaset; devlet, ülke ve insan yönetimi diye tanımlanabilir. Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalına siyaset bilimi denir. Sosyoloji alanında siyaset temel sosyal kurumlardan biridir. … Devamını oku… Toplumsal Düzen ve Siyaset Hakkında