Siyaset Kurumu ve Siyasi Partiler

SİYASET KURUMU VE SİYASİ PARTİLER

Siyaset kurumu, toplumda kamu düzenini sağlamak ve genel yönetimi gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş temel bir kurumdur. Siyaset; toplumu meydana getiren, çıkarları ve istekleri farklı olan değişik bireyleri ve grupları çatıştırmadan toplumun varlığını ve bütünlüğünü korumaya yönelik ilişkiler ağından meydana gelen bir kurumdur. Bu kurumu oluşturan önemli unsurlardan biri de siyasi partilerdir. Bir program etrafında toplanmış, siyasal … Devamını oku…

Toplumsal Kurum Çeşitleri Nelerdir ?

Toplumsal kurumlar (aile, eğitim, siyaset, din, ekonomi, hukuk ve boş zamanları değerlendirme), kendi içinde ve diğer kurumlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluştururlar. Toplumsal kurumlar, insanlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal bir olgudur ve bütün toplumların kendilerine özgü yapılarına göre biçimlenir. Her toplumsal kurumun toplumsal yapıya bağlı olarak kendine özgü kurallar dizgesi, davranış örüntüleri, … Devamını oku…