Toplumsal Kurumların Yapısı ve Kurumsal Değişmeler

Her toplumda insanların ihtiyaçlarına göre birtakım kurumların daha fonksiyonel olduğu görülebilir. Bunun yanında bir fonksiyonun belli bir kurum tarafından yerine getirilmiş olmasını da toplumların homojenlik–heterojenliği belirler. İlkel toplumlarda birçok fonksiyonun aile ya da akraba topluluğu içinde yerine getirilmiş olduğu görülürken, daha başka bir çağda, dinin daha fonksiyonel bir görevde olduğu görülebilir. Modern toplumlarda ise daha … Devamını oku… Toplumsal Kurumların Yapısı ve Kurumsal Değişmeler

Toplumsal Kurum ve Örgüt Nedir ?

Toplumsal kurumların özellikleri ve özellikleri

Bir toplumda gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasındaki ilişkiler toplumsal yapıyı oluşturur. Örgütleri, diğer toplumsal birimlerden ayıran özellik, sosyal yapılarının belirlenmiş bir amaca yönelik olarak planlanmış (organize edilmiş) olmasıdır. Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün yapıldığı, … Devamını oku… Toplumsal Kurum ve Örgüt Nedir ?