Toplumsal Kurum ve Örgüt Nedir ?

Bir toplumda gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasındaki ilişkiler toplumsal yapıyı oluşturur.

Örgütleri, diğer toplumsal birimlerden ayıran özellik, sosyal yapılarının belirlenmiş bir amaca yönelik olarak planlanmış (organize edilmiş) olmasıdır. Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı, akılcı ve resmî ilişkilerle oluşturulan yapılanmalardır.

Toplumsal kurumların özellikleri
Toplumsal kurumların özellikleri

Toplum, çeşitli örgütlerden meydana gelen en büyük örgütlenmedir. Gelişmiş toplumlarda örgüt sayısı fazla, gelişmemiş toplumlarda azdır. Toplumların yapısı karmaşıklaştıkça artan toplumsal gereksinimleri karşılamak için birbirleriyle ilişkili çok sayıda örgüt oluşur. Bu nedenle gelişmiş toplumlarda örgütlerin işlevi fazladır.

Toplumsal kurumlar toplumsal ihtiyaçlardan doğmuştur. Kurumlar toplumsal yapıda yer alan norm ve değerleri korur. Toplumsal kuralları, insanlar arası ilişkileri şekillendirir. İnsanların siyasi, sosyal ya da ekonomik ilişkilerini yönlendirir.

Kurumlar, belli temel işlevleri yerine getiren, süreklilik kazanmış ilişki sistemleri ve davranış örüntüleridir. Kurumun içeriğini insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler ağı belirler. Örneğin eğitim kurumu bir toplumda, eğitimle ilgili işlevlerin düzenli şekilde yerine getirilmesini sağlar. Eğitim kurumu; öğrenci öğretmen ilişkileri, not sistemi, sınav biçimleri, disiplin süreçleri gibi pek çok davranış örüntüsünü içerir.

Toplumsal kurumlar ve örgütlere örnek
Toplumsal kurumlar ve örgütlere örnek
Toplumsal kurumlar ve örgütlere örnek
Toplumsal kurumlar ve örgütlere örnek

Yorum yapın