Geçmişten Günümüze Kadının Yeri Nedir

Çok eski çağlardan beri kadın ve erkek kendine yönelik roller edinmiş ve bunları benimsemiştir.

Sümer’de, tanrıçalar tanrılardan önce geliyordu. Bu durum Sümer toplumunda kadına verilen değeri göstermektedir. Çin ve Bizans kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla milattan önce iki yüzlü yıllarda Orta Asya’da göçebe yaşayan Türk kadınlarının erkekler yanında önemli bir rolü olduğu biliniyor. Eski Türklerde kadın, ailede ve toplumda saygın bir yere sahipti.

Türk töresinin ve İslami unsurların bir sentezinin oluşturduğu Osmanlı medeniyetinin üç kıtaya yayılmasında, devletin bir dünya devleti olmasında Osmanlı kadınının da erkeği kadar katkısı olmuştur. Osmanlı kadınlarının devletin kuruluşundan itibaren siyasi, askerî, hukuki ve sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlere katıldığı Osmanlı arşivlerinde ve seyahatnamelerde belirtilmektedir.

Kadınlar, toplumun temel taşı olan ailenin en önemli varlığı olmuştur. Bu nedenle aile hukuku üzerinde yapılan çalışmalar özellikle kadınlar ile ilgili olmuş ve kadın hakları adı altında birçok düzenlemeler yapılmıştır. İslam dini ve çağdaş toplumlar aileye ve kadına her zaman önem vermiş ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türkiye’de de kadınlara birçok alanda haklar verilmiş ve kadınlar kamusal yaşamda daha fazla yer almıştır.

Dünyada ve ülkemizde kadınlara verilen bazı haklar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Dünyada ve Türkiye'de kadın hakları

 

Yorum yapın