Eflatun

Din Sosyolojisinin Öncüleri Kimlerdir?

Sosyoloji, 20. Yüzyıl başında felsefi görüşlerden kurtularak belirli olayları kendi metotlarıyla inceleyen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Çeşitli toplum olayları arasında din olayları önemli bir yer tutar. Deneysel bir sosyoloji ortaya çıktığı zaman, din...

Zümre Cemiyeti Nedir? Sınıf Cemiyeti Nedir?

Zümre Cemiyeti: Toplum hayatının ana şekillerinden olan Cemaat, cemiyet ve  egemenliği inceledik. Şimdi bunlardan daha karmaşık olan sınıf cemiyetlerini ele alacağız. Bu şekillere geçiş egemenlik yoluyla gerçekleşmektedir. İster iki karşıt grubun birleşerek tabakalaşmasından isterse ...

Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumun dini oluşturduğu konusu, sistematik araştırmalara rağmen tam manasıyla tespit ve ispat edilmiş olmamakla beraber bir hayli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Dini, toplumun salt bir fonksiyonu olarak gören sosyolojizm adlı görüş, antropolojizme ve yeniçağda onunla...