Çevre Sorunları Nedenleri ve Sonuçları

Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. Çevre sorunlarını ortaya çıkaran nedenler; ekonomi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, çevre ve turizm bilincinin gelişmemesi şeklinde sıralanabilir.

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye bırakılan çöp ve atıklar toprak kirliliğine neden olur. Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin kanalizasyonları akarsular, deniz ve göllerin kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca gemilerden boşaltılan bazı maddeler ve deniz kazaları bu kirlenmeyi artırmaktadır. Su ve toprak kirliliğine neden olan maddelerin bir kısmı da katı atıklardır.

Katı atıklar; plastik maddeler, cam ürünleri, metalik maddeler (konserve ve meşrubat kutuları vb.) ve ağaç ürünleri (kâğıt, karton vb.) dir. Toprak, su ve hava kirliliği toplum yaşamının sürdürülmesini zorlaştırır. Toplum temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelir ve ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalır. Çevre sorunları ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Ekolojik dengenin bozulması doğal ve toplumsal çevreyi etkiler.

Hava kirliliği insan sağlığını doğrudan etkiler.
Hava kirliliği insan sağlığını doğrudan etkiler.

Çevre Sorunlarının Çözümünde Bizlere Ve Devlete Düşen Görevler

  • Sanayi ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına alınması
  • Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve elektrikli taşıma araçlarının geliştirilmesi ve kullanımının artırılması
  • Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin geliştirilmesi ve özellikle sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtrelerinin takılması ayrıca yakıt olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
  • Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması
  • Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların artırılması
  • Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörlerin özellikle rüzgâr durumunun göz önünde bulundurulması
  • Halkın, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretimden başlamak üzere tüm okul ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması
  • Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olunması
  • Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin yasal düzenlemeler yapması
  • Yerel yönetimlerin çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermesi

 

Yorum yapın