Eğitim Sistemi Ve Sorunları Nelerdir

Sistem, karşılıklı etkileşim içinde bulunan unsurların tasarlanan amaçların gerçekleşmesi için bir bütün oluşturacak şekilde organize olması olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımda geçen bütün kavramı ile sistemin kendi içinde ulaşmak istediği amaçlar doğrultusunda her birinin ayrı bir sistem olduğu alt sistemlerden oluştuğu ifade edilmektedir. Her sistem,içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerine dayalı olarak kurulup biçimlenmektedir. Bir toplumun ihtiyaçları sürekli değişmektedir.

Egitim sorunları
Egitim sorunları

Özellikle içinde yaşadığımız çağda bilginin değişimi beraberinde yeni ihtiyaçları da doğurmaktadır. Beklenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim sisteminde yeniden yapılanmalara giderek sisteme güncellik kazandırmak bir zorunluluk oluşturmaktadır. 2015-2016 yılı istatistiki verilerine göre ülkemizde 61 bin 203 okulda, toplam 17 milyon 588 bin 958 öğrenci ve 993 bin 794 öğretmen ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu sayısal veriler göz önüne alındığında eğitim sistemimizin ne kadar geniş bir kapsamı olduğu ve sistemde bir dizi sorunların yaşanılmasının kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir. Önemli olan karşılaşılan sorunlara eğitimle ilgili paydaşların ortak katılımını sağlayacak akılcı uygulamalarla sistemi beslemektir.

Eğitim sistemimizde bir dizi problemlerin yanında öngörülebilir sorunlarla birlikte eğitim sistemin bütününü ilgilendiren temel sorunlarla da karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Bu kapsamda eğitim sitemimizin sorunlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Eğitim Sistemimizin Sorunları

 1.  Öğretmenin mesleki gelişimi ve hizmet içi eğitim sorunu
 2.  Eğitimde yöneltme/mesleki yönlendirme sorunu
 3.  Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanma sorunu
 4.  Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimi sorunu
 5.  Eğitimde fiziksel alt yapı, donanım olanakların yetersizliği sorunu
 6.  Ortaöğretim ve yükseköğretime geçişte sınav sorunu
 7.  Klasik eğitim anlayışının terk edilmemesi sorunu
 8.  Kırsal ve kentsel okullar arası farklılıklar sorunu
 9.  İhtiyaç fazlası öğretmen yetiştirilmesi sorunu
 10.  Eğitim alanında ARGE çalışmalarının yetersizliği
 11.  Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sorunu
 12.  Eğitim programının yoğunluğu ve yeterli görülmemesi
 13.  Eğitimin merkeziyetçi yapısı
 14.  Mesleki eğitim ve sorunları
 15.  Eğitim sisteminin değişime ayak uyduramaması
 16.  Öğretmen ve personel yetersizliği sorunu
 17.  Eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmaması
 18.  Öğretmenlerin ücretlerinin yetersiz oluşu
 19.  Eğitimin sınav odaklı ve not temelli olması

Yorum yapın