Ekonomik Faktörlerin Toplumsal Değişmeye Etkisi Nelerdir

Ekonomik etkinlikler insanlığın tarihsel gelişme sürecinde, toplumsal değişmenin yönünü belirleyen en temel faktör olarak diğer bütün etkinliklerin kaynağı durumundadır.

Hayatın idame ettirilmesi ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, ekonomik etkinlikler sayesinde gerçekleşir. Ekonomik etkinliklerin olmadığı bir toplumda değişmeden söz etmenin imkânı yoktur. Toplumlarda ekonomik etkinliklerin uygulanışı ve toplumların ekonomik gelişme düzeyi insanın, toplumsal grupların, tabaka ve sınıfların ilişki ve değişme yönünü olumlu ya da olumsuz biçimde etkilemektedir.

Üretim toplumsal değişmeyi olumlu yönde etkiler.
Üretim toplumsal değişmeyi olumlu yönde etkiler.

Üretim geliştirilip yaygınlaşmamışsa yüksek bir işsizlik ve enflasyon gibi temel ekonomik problemler ortaya çıkar. Bu durumda da bir toplumsal değişmeden söz edilebilir; toplumsal gelişme ve ilerlemeden söz edilemez. Toplumun bütün

kesimlerini ekonomik büyümenin nimetlerinden yararlandırmak, toplumsal değişmenin daha dengeli ve uyumlu olmasını sağlayacaktır. Ekonomi toplumsal yapıyla karşılıklı etkileşim içindedir. İnsanlar mallar ve hizmetler aracılığıyla gerekli ihtiyaçları karşılarken bunları karşılama biçimi ve miktarına göre toplumsal statü de elde ederler. Ayrıca bir ülkede ekonomik alt yapı hukuk, eğitim, din, ahlak vb. unsurları da etkiler. Örneğin kapitalist ekonomi sistemi; girişimi destekleyen bir hukuki yapıya, bu yönde bir eğitime ve bireyci bir ahlak anlayışına olanak verir. Toplumsal yapıda statüler, ilişkileri; roller ve değerler ise üretimi etkiler.

Ekonomik kaynakların azlığı ya da çokluğu, gelir dağılımının adaletli olması, gelişmiş bir üretim biçiminin varlığı, yatırımlara ayrılan millî gelir gibi ölçütler, ekonominin genel özelliklerini gösterir. Bunlar toplumu oluşturan insanların ve grupların yaşam biçimini etkiler. Ekonomik koşullar uygunsa toplumsal değişme daha hızlı olur. Endüstrileşmeyle birlikte insanların yaşam biçimi ve yaptıkları işler farklılaşmıştır. İnsanlar arasındaki ilişkiler, ekonomik faktörler tarafından belirlenmiş ve ikincil ilişkiler egemen olmuştur.

Ekonomik faktörlerin olumsuz etkisi
Ekonomik faktörlerin olumsuz etkisi

Talep Artınca Otomobil Üretimi de % 15 arttı

Otomobil Üretimi
Otomobil Üretimi

Türkiye otomotiv pazarında araç satışlarındaki hareketlilik üretime de yansıdı. Geçen ay toplam 113 bin 375 araç üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre % 15’lik artış oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre bu yılın mart ayında iç pazar satışları, ağır ticari araçlar da dahil olmak üzere geçen yıla oranla % 54’lük artışla 83 bin adede yükseldi. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yıla göre % 59 oranında artarken, bu oran hafif ticari araçta % 36 ağır ticari araçta da % 129’a yükseldi.

Fuardaki Siparişler Ekonomide Canlanma Sinyalleri Veriyor

Türkiye’ye dışarıdan bakıldığında çevresindeki ülkelere göre ekonomik açıdan oldukça canlı görünüyor. Sosyal açıdan bakıldığında da değişim ve dönüşüm sancıları yaşayan ve demokratikleşme konusunda sınıf atlamanın eşiğinde olan bir ülke konumunda görünüyor. Ekonomi kendi kulvarında koşarken zaman zaman iç ve dış siyasi gelişmelerin gölgesine giriyor. Ancak hedefine ulaşmada kararlı adımlarla ilerliyor.

Altın piyasası
Altın piyasası

Bunun en önemli göstergesi kuyumculuk sektörünün en büyük fuarları olarak bilinen, Uluslararası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 13-17 Mart’ta düzenlendi. Yerli ve yabancı üreticiler, toptancılar, perakendeciler, ihracatçılar, ithalatçılar ve mücevher tasarımcılarının sektörle ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri izleyebildikleri fuarda, bugüne kadar açılan en büyük kuyumcu makineleri bölümü dikkat çekti.

Yorum yapın