Toplumsal Tabakalaşma Açısından Türkiye

Sosyal tabakalaşma açısından ele alındığında Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin, yıllarca süren savaşların ve belli bir dönemde uğradığı işgallerin tesiriyle büyük bir yoksulluk içinde bulunduğunu, şehirlerin bile sosyal hayat tarzı bakımından köylerden farklı olmadığını görüyoruz. Bu durum sınıflar ve tabakalar arasında esaslı bir sosyal mesafenin mevcut olmadığını da göstermektedir. Gerçi sosyal tabakalaşma piramidindeki klasik üst, orta, … Devamını oku…Toplumsal Tabakalaşma Açısından Türkiye