Toplumsal Tabakalaşma Açısından Türkiye

Sosyal tabakalaşma açısından ele alındığında Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin, yıllarca süren savaşların ve belli bir dönemde uğradığı işgallerin tesiriyle büyük bir yoksulluk içinde bulunduğunu, şehirlerin bile sosyal hayat tarzı bakımından köylerden farklı olmadığını görüyoruz. Bu durum sınıflar ve tabakalar arasında esaslı bir sosyal mesafenin mevcut olmadığını da göstermektedir. Gerçi sosyal tabakalaşma piramidindeki klasik üst, orta, … Devamını oku… Toplumsal Tabakalaşma Açısından Türkiye

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri

En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da yaşamın gerektirdiği imkânlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların gündemindeki önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Yoksulluğun özellikle Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda … Devamını oku… Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir

sosyal hukuk devletinin özellikleri

– Sosyal devletin siyasi rejimi demokrasidir. – Sosyal hukuk devletinde ekonomik, siyasi, toplumsal hak ve özgürlükler en üst düzeyde (anayasa ile) güvence altına alınır. – Sosyal devlet; ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. – Sosyal devlette bireyin yanı sıra sivil toplum kuruluşları toplumun ve devletin temelini … Devamını oku… Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir