Toplumsal Bütünleşme Nedir

Toplumsal Bütünleşme Nedir

Toplumdaki gruplar, kurumlar, sınıflar, örgütler ve ilişkiler gibi toplumsal yapının çeşitli ögelerinin birbirini tamamlayabilme durumuna ve sürecine toplumsal bütünleşme denir. Toplumsal bütünleşme, toplumsal yapının çeşitli ögeleri arasındaki uyum sürecidir. Toplumsal … Read more