Evlilik ve Boşanma

Bir kadın ve erkeğin yasalar önünde beraber yaşamaya karar vermesi ve bunu topluma duyurması ile başlayan süreç evliliği, yine yasalar önünde beraber yaşamaktan vazgeçilmesi ise boşanmayı ifade eder.

Şiddetli geçimsizlik, zina, cana kasıt, akıl sağlığının bozulması, çiftlerden birinin evi terk etmesi, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı boşanma nedenleri olarak sıralanabilir.

Evlenme bütün toplumlarda görülen evrensel bir olgudur fakat evlenmenin ritüelleri toplumdan topluma farklılık gösterir

Evlilik biçimleri farklı şekillerde tanımlanır. Eş seçimine göre yapılan tasnifte eş farklı toplumsal gruptan seçilmişse dıştan (egzogami) evlenme, aynı toplumsal gruptan ise içten (endogami) evlenme olarak adlandırılır. Eşlerin ikamet seçimine göre yapılan tasnifte, aile kadının ailesi yanında ikamet ediyorsa anne çevresi (matrilokal), erkeğin ailesi yanında ise baba çevresi (patrilokal) yeni bir ev açılıyorsa ev açma (neolokal) olarak adlandırılır. Eş sayısına göre yapılan tasnifte ise tek eşle evlilik (monogami), çok eşle evlilik (poligami) söz konusudur. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi (polijini) veya bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi (poliandri) çok eşli evliliklerde yapılan tasniftir.

Evlilik süresine göre boşanmalar, 2015-2016

Evlilik süresine göre boşanmalar, 2015-2016

Kaba evlenme hızı, 2016

Kaba evlenme hızı, 2016

2016 Yılı Boşanma Gerekçeleri ve Sayıları

2016 Yılı Boşanma Gerekçeleri ve Sayıları

Yorum yapın