Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Yaşadığımız toplumun, davranışlarımızı etkilediği ve bizi şekillendirdiği bilinen bir husustur. Sosyal bir varlık olan insan, elbette yaşadığı toplumsal    çevreden    etkilenir    ve    bir    coğrafyada    yaşanan  kültür değişmeleri, orada yaşayan fertlerde farklı … Read more

Sosyolojik Açıdan Din

toplum ve dinler

Sosyoloji, din olgusunu toplumun bir parçası olarak ele alır. Dinin toplumsal anlamı, değeri, önemi ve sonuçları üzerinde durur. Sosyoloji için din toplumsal kurumlardan biridir. Sosyoloji, tarih boyunca ortaya çıkan dinleri … Read more