Din Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Günümüzün Din Sosyolojisi, dini artık Aug. Comte örneğine göre bir kültür gecikmesi (Retard de Civilisatioıı) tipi olarak almamaktadır. Dinin doğuşunu tek bir sebebe bağlamak isteyen (Monocaurnl) her teşebbüs artık bir çıkmaz yol olarak kabul edilmektedir. Din bugün için daha çok toplumun fonksiyonel bir ön şartı olarak  düşünülmekte  ve dinle toplum  arasındaki  karşılıklı etkiler üzerinde önemle … Devamını oku… Din Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Din Sosyolojisinde Son Gelişmeler Nelerdir?

Dinle Toplum münasebetlerinin esaslı bir şekilde ele alınması, ancak 19.yüzyıldan başlar. Bu durumu daha önce belirtmiştik. Şu kadar ki bu ilgilenme, başlangıçta ancak ilkel dinlere karşı olup bunda akliyeci-evrimcilik (evolutionisme rationaliste) din ve sihiri,  günlük  hayatın  teorik ve  pratik  probleınlerini çözmek için ilk  araç olarak  tanır.  Bunlar  Spencer ve Taylor da olduğu gibi  rasyonalist  bilim  … Devamını oku… Din Sosyolojisinde Son Gelişmeler Nelerdir?

Din Sosyolojisinin Kurucuları Kimlerdir?

19.Yüzyıl ve onu temsil eden pozitivist felsefe 18. yüzyıl akliyeciliğinin bir tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Toplum meselelerini, olayların objektifinden görmek İsteyen ‘bu felsefenin başlıca mümessili Aug. Comte, başka alanlarda olduğu gibi, toplum konusunda da tecriilie metodunu gaye ediniyor: Bu maksatla sosyoloji kadar, Din sosyolojisinin de kurucusu olarak görünmek istiyor. Aug. Comte sosyolojiyi iki temelli bölüme … Devamını oku… Din Sosyolojisinin Kurucuları Kimlerdir?

Din Sosyolojisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Din Sosyolojisi Dinler Biliminin önemli bir dalıdır. Öte yandan bu disiplin din ve toplum bilimlerinin birleşmesinden doğmuştur. Din Sosyolojisinin, iki disiplinden tevarüs ettiği meseleler yanında bir takım güçlükleri ve kendine öz görevleri vardır. Başka deyişle, din sosyolojisi, insanın diğer faaliyetlerine ilişkin olarak sosyoloji ile bazı problemleri paylaşır. Bu arada dini tecrübe ve anlatımlarının özel mahiyetine … Devamını oku… Din Sosyolojisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Din Sosyolojisinin Öncüleri Kimlerdir?

Eflatun

Sosyoloji, 20. Yüzyıl başında felsefi görüşlerden kurtularak belirli olayları kendi metotlarıyla inceleyen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Çeşitli toplum olayları arasında din olayları önemli bir yer tutar. Deneysel bir sosyoloji ortaya çıktığı zaman, din sosyolojisi, sosyolojinin önemli bir bölümü olarak kurulmuştur. Din sosyolojisi, bu anlamıyla pek yenidir. Fakat din üzerindeki araştırmalar çok eskidir. Toplum ve … Devamını oku… Din Sosyolojisinin Öncüleri Kimlerdir?

Dini Tecrübe Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Rudolf Otto, Dini tecrübenin türsel (specifique) bir nitelik taşıdığı kanısındadır.  Otto bu işe görülmemiş  bir  çözümleme  inceliği, o zamana kadar alışılmamış bir derinlik ve üstün değerde bir dini duyarlık kavramı getirmiştir. J.Wach üstadının hu çıkış noktasını benimsemiştir. Ahlak, estetik ve benzeri tecrübelerle olan bağıntısına rağmen yine dini tecrübe, diğer tecrübe türlerinden ayrılır. Rodolf Otto bunun … Devamını oku… Dini Tecrübe Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Yorum Teorisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Wach Dilthey’in görüşlerini benimseyerek yorumu felsefe ile insan bilimleri (Geisteswissenshaften) arasında bir bağlantı noktası sayar. Yazdığı anlayış (Das Verstehen) adlı eserin birinci cildini yorum teorisine ayırmıştır. Burada sırasiyle Wolf, Ast ve Boeckh gibi klasik filologlar, Schliermacher gibi teologlar ve W. Von Humboldt gibi bilginlerin sistemleri yer alır. Wach verdiği her örnekte, keskin bir görüşle yorum … Devamını oku… Yorum Teorisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Dinler Bilimi Nedir? Felsefenin Dinler Bilimine Yardımı

Joachim Waclı’a göre Dinler bilimi felsefi değil, ampirik bir bilimdir. Wach, C. P. Tiele’nin din bilimleriyle Din felsefesi arasındaki sınırları ortadan kaldırmış imasına takışmıştır. Tielenin eserinde, Din Felsefesi, dar anlamıyla, Dinler biliminden başka bir şey değildir. Yazara göre bilim derlenmiş, düzenlenmiş ve bölümlenmiş bilgiler üzerindeki felsefi bir görüştür. Wach, Chantepie de la Soussaye’nin de Dinler … Devamını oku… Dinler Bilimi Nedir? Felsefenin Dinler Bilimine Yardımı

Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat, küçük bir grup olup genel olarak, ilkel ve erken çağlarda bulunan bir topluluktur. Kolay yaşama şartlarının bulunduğu yerlerde içten bağlanan bir insanlar topluluğu cemaati meydana getirin. Bunların üyeleri arasında bir yandan mihaniki olarak beraberliği sağlayan bir dayanışma öte yandan birlik ve beraberliği içten koruyan tinsel veya kültürel bir bağ vardır. Menfaat birliklerinde ise açıkça … Devamını oku… Menfaat Cemiyeti Nedir? Cemaat ile Menfaat Cemiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Bu tip topluluk ilkel toplumlarda yer almıştır. Konu ile en çok Ferdinand Tönnies uğraşmıştır. Yazar Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft und Gesellschaft) adlı eserinde cemaat yapısını iyiden iyiye incelemiştir. Bu tip topluluk ilk zamanlara öz bir gruplanma olmakla beraber bugün de bu türlüsüne bir çok yerlerde rastlanır. Bu kuruluşun en önemli özellikleri şunlardır: Bunlar küçük topluluklardır. … Devamını oku… Cemaat Nedir? Cemaatin Önemi ve Özellikleri Nelerdir?