Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır.

Eğitim kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir.

Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim kurumlarında belirli bilimsel kurallara uygun ve sistematik bir şekilde devam eder.

Eğitim, maddi ve maddi olmayan kültür ögelerini aktararak bireyin belli bir meslekte uzmanlaşmasını sağlar. Kültürün maddi unsurlarındaki değişmelere ve bilimsel yeniliklere ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz.

Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı devrimler, kültürel ögelerin bilimsel, çağdaş ve laik bir anlayışla aktarılmasını sağlamıştır. Hızlı toplumsal gelişmeler ve kültürel değişmeler, kültürün bilimsel olarak aktarılmasında eğitimin önemini daha fazla hissettirmektedir.

Yorum yapın