Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir

– Sosyal devletin siyasi rejimi demokrasidir.

– Sosyal hukuk devletinde ekonomik, siyasi, toplumsal hak ve özgürlükler en üst düzeyde (anayasa ile) güvence altına alınır.

Yoksullara yardım etmek sosyal devletin görevidir.
Yoksullara yardım etmek sosyal devletin görevidir.

– Sosyal devlet; ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

– Sosyal devlette bireyin yanı sıra sivil toplum kuruluşları toplumun ve devletin temelini oluşturur. Sosyal devlet aynı zamanda hukuk devletidir. Adaletli bir düzeni kurmak sosyal devletin temel görevidir.

– Sosyal devlette bireyler, toplumun kaynağı ve amacıdır. Devletin amacı bireyin maddi ve manevi gelişmesini sağlamak, ona hizmet etmektir.

– Sosyal devlet liberalizme ve serbest piyasa ekonomisine dayanır. Özel mülkiyet hakkını ve özel teşebbüs hürriyetini esas alan sosyal devlet bu yönüyle sosyalist devlet anlayışından farklıdır. Sosyal devlette amaç rekabet koşullarında bireylerin ve kurumların hukuki eşitliğini ve adaleti sağlamaktır.

sosyal hukuk devletinin özellikleri
sosyal hukuk devletinin özellikleri

“Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir” üzerine bir yorum

Yorum yapın