ataköy escort esenyurt escort bayan mecidiyeköy escort nişantaşı escort sirinevler escort istanbul escort escort avcilar şişli escort istanbul bayan escort şirinevler escort beşiktaş escort escort şişli https://ysmhl.wordpress.com/ escort bodrum

Category: Kadın ve Aile

Evlilik ve Boşanma

Bir kadın ve erkeğin yasalar önünde beraber yaşamaya karar vermesi ve bunu topluma duyurması ile başlayan süreç evliliği, yine yasalar önünde beraber yaşamaktan vazgeçilmesi ise boşanmayı ifade eder. Şiddetli geçimsizlik, zina, cana kasıt, akıl...

Aile Kurumunun İşlevleri Nelerdir

Aile kan bağı ile birbirine bağlı bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarıyla oluşan toplumun en küçük ve en önemli toplumsal grubudur. Aile, bireye doğumundan itibaren içinde yaşadığı toplumun değerlerini, yaşama biçimini aktararak refakat eder. Birey,...

Kadının toplumdaki rolü

Kadının Değişen Toplumsal Rolü Nedir

Batı toplumlarında yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra başlayan geleneksel toplumsal yapıdaki değişim, 1990’lı yıllardan itibaren Türk toplumunda da etkisini hızla göstermeye başlamıştır. Özellikle son on yılda görülen hızlı değişim, geleneksel toplumsal yapımızdaki temel karakterler...

Dünyada ve Türkiye'de kadın hakları

Geçmişten Günümüze Kadının Yeri Nedir

Çok eski çağlardan beri kadın ve erkek kendine yönelik roller edinmiş ve bunları benimsemiştir. Sümer’de, tanrıçalar tanrılardan önce geliyordu. Bu durum Sümer toplumunda kadına verilen değeri göstermektedir. Çin ve Bizans kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla milattan...

Boşanmanın Nedenleri ve Sonuçları

Boşanmanın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir

Hukuksal bir kavram olarak ele alındığında boşanma; basit anlamda evlilik sözleşmesinin sona ermesi, evlilik ilişkisinin yasal olarak ortadan kalkmasıdır. Boşanma aile kurumu kadar eski bir olgudur. Boşanma ruhsal açıdan değerlendirildiğinde aile birliğinin bozulmasına, ailenin...

Evlilik türleri

Evlilik Türleri Nelerdir

a. Eşin Seçildiği Gruba Göre Evlilik Türleri Egzogami (dıştan evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle evlenmesidir. Bu evlenme biçimiyle farklı toplumlar etkileşim içine girmişlerdir. Endogami (içten evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun içinden biriyle evlenmesidir. Genellikle...

Modernleşme ve aile

Modernleşme ve Aile

Toplum olarak değişiyoruz ama değişirken de galiba bize ait olan birçok değeri kaybediyoruz. Atalarımızın yüzyıllar boyunca beslendikleri manevi, kültürel pınarlardan kendi nasiplerince aldıkları ilkeleri hayatın içinde yoğurarak sistemleştirdikleri bir toplum algısı vardı. Bu toplumsal...

Aile ve değişim

Aile ve Değişim

Ailenin Temel İşlevleri Biyolojik işlev: Ailenin temel görevi neslin devamını sağlamaktır. Sağlıklı kuşaklar yetiştirebilmek için aile birliği önemlidir. Çünkü toplumun devamı ancak yeni üyelerin katılımıyla mümkündür. Ekonomik işlev: Aile üyelerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını...

marmaris escort

bodrum escort

bodrum escort bayan